Pulpit Menedżerski 4.0.7194

wpis w: Pulpit Menedżerski | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7194 z dnia 12.09.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

Zestaw danych – dodany filtr “Nie podobne do”
Tabela – okno filtrowania kolumny, dodana pozycja Styl Excela

Zmiany funkcjonalności:

Kontrolki DevExpress 11.2 => 19.1
Parametr filtru “Wielowybór” jest dostępny tylko dla filtrów typu: Należy, Nie należy, Parametr

Pulpit Menedżerski 3.2.7004

Opis zmian do wersji 3.2.7004 z dnia 11.02.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Tabela – możliwość zmiany typu pola kalkulowanego
 • Tabela przestawna – dodany parametr Zablokuj pozycję nagłówków wierszy
 • Ikony kartotek systemowych w nawigacji
 • Widok Zalogowani użytkownicy
 • Kartoteka Użytkownicy dodane akcje: Kopiuj użytkownika, Skopiuj uprawnienia z
 • Kartoteka Role dodana akcja: Kopiuj role

Poprawione funkcje:

 • Web: Użytkownik nie będący w roli systemowej może zmienić wartość, wyłączyć filtr administracyjny
 • Web: Po przekroczeniu czasu aktywności sesji program rzuca wyjątek
 • Lista filtra SQL z wielowyborem i zaawansowane wyszukiwaniem się nie wyświetla
 • Web: Wyjątek SQL, jeśli parametr typu data nie ma wprowadzonej wartości
 • Web: Nie wyświetlają się ikony przy połączeniu przez https
 • Raport drukowany\Szybki wydruk – przy pierwszym wywołaniu generuję wyjątek
 • Błąd parsowania filtru zestawu danych, jeśli w polu użyta tabela np. Unicore.DataSet.CreatedDate
 • Błąd parsowania filtru zestawu danych, jeśli w polu użyta funkcja SQL np. DATEPART(yy, CreatedDate)

Zmiany funkcjonalności:

 • Tabela – zablokowana możliwość dodania dwukrotnie tego samego pola jako kolumna

Pulpit Menedżerski 3.2.6722

Opis zmian do wersji 3.2.6722 z dnia 01.06.2018 r.

Nowa funkcjonalność:

 • Raport tabela – możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych – Właściowści\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn
 • Raport tabela – możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu – Właściwości\Kolorowanie\Wszytkie kolumny

Poprawione funkcje:

 • Wyjątek przy aktualizacji bazy danych – ‘Invalid object name Dashboard.PropertyPermission’
 • Nie wyświetlają się dostępne wartości filtru z zapytania SQL

Pulpit Menedżerski 3.2.6544

Opis zmian do wersji 3.2.6544 z dnia 04.12.2017 r.

Nowa funkcjonalność:

 • Wykresy 2D parametr “Automatyczne dopasowanie”
 • Zmiana hasła zalogowanego użytkownika z poziomu narzędzi
 • Ustawienia polityki haseł użytkownika z poziomu narzędzi admina
 • Nowy typ raportu Wskaźnik
 • WEB: Na liście dostępnych raportów został dodany przełącznik pomiędzy widokiem “kafelków”, a wyświetleniem raportów w formie listy.
 • WEB: Tabela, tabela przestawna – obsługa kolumn wyliczanych
 • WEB: Tabela przestawna – obsługa okresów dla pól datowych
 • WEB: Tabela, tabela przestawna – polskie tłumaczenie etykiet
 • WEB: Tabela – przy eksporcie dodana obsługa kolorowania wierszy, wyświetlania podsumowań
 • WEB: Tabela – dodane okno z parametrami eksportu

Poprawione funkcje:

 • Przy zrzucie formularza tabeli nie są widoczne podsumowania grupy dla pierwszej kolumny
 • Okno “Konfiguracje połączeń do baz danych” – nie są wyświetlana nazwy instancji serwera MsSql
 • Nie wyświetla się lista komend wiersza poleceń
 • WEB: Tabela przestawna – eksport do pliku nie pokazuje danych
 • WEB: Tabela – filtrowanie kolumn o typie data
 • WEB: Tabela – zmiana sortowania, filtrowania nie uwzględnia stronicowania
 • WEB: Nie działają parametry z listą generowaną z zapytania Sql
 • WEB: Nazwa raportu wyświetlaną w podglądzie zawiera podkreślniki
 • Dla filtru logicznego nie można ustawić typu ‘Parametr’
 • WEB: Podczas testu wysyłki raportu program zwraca nieprawdziwy komunikat
 • Błąd przy generowaniu raportów po aktualizacji systemu operacyjnego
 • Nie wyświetlają się kolumny z zestawu danych w właściwościach raportów tabelarycznych

Zmiana funkcjonalności:

 • Parametry raportów zastąpione nowym typem filtru “Parametr”
 • Kosmetyka okna “Konfiguracje połączeń do baz danych”
 • Tabela przestawna – ładowanie listy wartości kolumny w edytorze filtru przy otwarciu popup-a, zamiast przy otwarciu edytora
 • WEB: Parametry – etykieta pobierana z pola Nazwa, zamiast z opisu. Opis ustawiony jako Tooltip dla etykiety
 • WEB: Ikonka subskrypcji zmieniona z trzech kropek na kopertę
 • WEB: Domyślna ilość wyświetlanych wierszy z wszystkich na 50

Pulpit Menedżerski 3.1.6162

Opis zmian do wersji 3.1.6162 z dnia 14.11.2016 r.

Nowa funkcjonalność:

 • Dziennik zmian (changelog)
 • Web: Wyświetlanie wersji aplikacji
 • Web: Obsługa zapytań sql w parametrach

Poprawione funkcje:

 • Web: Stronicowanie w raportach Grid i Pivot
 • Web: Obsługa słowników w parametrach
 • Edytor źródła danych, przy walidacji nie były brane wartości parametrów wprowadzone w raporcie
 • Edytor źródła danych, przy walidacji ustawiana domyślna wartość parametru typu Data, DataCzas, jeśli nie została wprowadzona przez użytkownika
 • Błąd zależny od środowiska z nierozwijaniem się list combo np. źródła danych => dostawca
 • Przy zbyt długiej kombinacji nazwy raportu, źródła danych oraz parametru przekraczającej 100 znaków wartości parametrów wprowadzone przez użytkownika nie są zapisywane
 • Web: Obsługa filtrów typu “okres”
 • Web: etykiety dla filtrów SQL

Zmiana funkcjonalności:

 • Parametry raportów zastąpione nowym typem filtru “Parametr”

Pulpit Menedżerski 3.1.5955

Opis zmian do wersji 3.1.5955 z dnia 21.04.2016 r.

Nowa funkcjonalność:

 • Pulpit Menedżerski, wersja Web (beta)
 • Dodany nowy wygląd formularza edycji danych użytkownika
 • Dodano obsługę źródeł danych ODBC
 • Dodana możliwość uruchomienia synchronizacji źródła danych z wiersza poleceń.
 • Dodana obsłucha silnika baz danych PostgreSQL
 • Dodany nowy motyw- Silver
 • Dodano opcję nadpisywania wcześniejszych wersji podczas instalacji
 • Dodano możliwość konfiguracji bazy MySQL
 • Dodana nazwa raportu z menu w prawach do widoków i okien
 • Dodane podpowiedzi składni (Intellisense) w skryptach C#
 • Dodana obsługa silnika baz danych MySQL
 • Dodane wykrywanie architektury systemu podczas instalacji
 • Dodaną wspólną bazę użytkowników dla Pulpitu Menedżerskiego i Unicore Produkcja

Poprawione funkcje:

 • Usunięte parametry konfiguracji programów Enova, oraz Symfonia
 • Usunięcie nieużywanych parametrów konfiguracji
 • Dodane brakujące biblioteki Dll
 • Połączenie do nowo utworzonej bazy
 • Poprawiono działanie filtrów przekazywanych do zapytań SQL

Zmiana funkcjonalności:

 • Dostosowanie do zmian w szkielecie aplikacji WormUI
 • Nowa wersja bibliotek DevExpress (11.2.14)