Pulpit Menedżerski 4.0.7194

wpis w: Pulpit Menedżerski | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7194 z dnia 12.09.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

Zestaw danych – dodany filtr “Nie podobne do”
Tabela – okno filtrowania kolumny, dodana pozycja Styl Excela

Zmiany funkcjonalności:

Kontrolki DevExpress 11.2 => 19.1
Parametr filtru “Wielowybór” jest dostępny tylko dla filtrów typu: Należy, Nie należy, Parametr