Licencja Unicore oraz licencje enova365 są udzielane na jedną firmę, na liczbę jednoczesnych użytkowników. W przypadku Pulpitu Menedżerskiego jedna licencja zapewnia dostęp nielimitowanej liczbie użytkowników do jednego źródła danych. Przez źródło danych rozumiemy pojedynczą bazę danych SQL.
Wraz z zakupem licencji klient otrzymuje gwarancję uprawniającą do pobierania i instalowania wszystkich wersji programu opublikowanych w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje prawa do usług szkolenia, instalacji ani wdrożenia.

Rodzaje przedłużenia gwarancji

  • Koszt: 16% wartości licencji według cen z cennika na dzień zakupu przedłużenia gwarancji.
  • Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.
  • Koszt: 30% wartości licencji według cen z cennika na dzień zakupu przedłużenia gwarancji.
  • Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakupu przedłużenia gwarancji


Dobór licencji