Ważny od 2021-07-01

Licencje Unicore Produkcja

licencja podstawowa15199 / stanowisko
aktualizacja roczna terminowa2831,84
aktualizacja roczna otwarta21559,70

1. Cena licencji zawiera dostęp do aktualizacji w okresie pierwszych 12 m-cy od dokonania zakupu programu.
2. Informacje o rodzajach aktualizacji
Cena nie zawiera usług wsparcia, instalacji oraz szkoleń.

Licencje Unicore Pulpit Menedżerski

licencja podstawowa36499 / źródło
PM Web – rozszerzenie umożliwiające przeglądanie zestawień przez www
oraz ich subskrypcje na e-mail
1500
aktualizacja roczna terminowa21039,84
aktualizacja roczna otwarta21949,70

3. Cena obejmuje licencję na jedno źródło danych jednej firmy bez limitu stanowisk oraz roczny dostęp do nowych wersji programu.

Usługi

Konsultacja oprogramowania
Unicore, Enova, Sage (szkolenia, wdrożenia)
200 / h
Usługi programistyczne250 / h

Objaśnienie: stawki czasowe określają kwotę za każdą rozpoczętą jednostkę czasu

Wszystkie ceny w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.