Ważny od 2022-01-01

Licencje Unicore Produkcja

licencja podstawowa15700 / stanowisko
aktualizacja roczna terminowa2920
aktualizacja roczna otwarta21710

1. Cena licencji zawiera dostęp do aktualizacji w okresie pierwszych 12 m-cy od dokonania zakupu programu.
2. Informacje o rodzajach aktualizacji
Cena nie zawiera usług wsparcia, instalacji oraz szkoleń.

Licencje Unicore Pulpit Menedżerski

licencja podstawowa37150 / źródło
PM Web – rozszerzenie umożliwiające przeglądanie zestawień przez www
oraz ich subskrypcje na e-mail
1650
aktualizacja roczna terminowa21150
aktualizacja roczna otwarta22150

3. Cena obejmuje licencję na jedno źródło danych jednej firmy bez limitu stanowisk oraz roczny dostęp do nowych wersji programu.

Usługi

Konsultacja oprogramowania poza umową
Unicore, Enova, Sage (szkolenia, wdrożenia)
300 / h
Usługi programistyczne poza umową350 / h

Objaśnienie: stawki czasowe określają kwotę za każdą rozpoczętą jednostkę czasu

Wszystkie ceny w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.