Pulpit Menedżerski 4.0.7327

Opis zmian do wersji 4.0.7327 z dnia 02.10.2020 r. Poprawione funkcje: Poprawiony wyjątek “System.InvalidCastException” rzucany po kliknięciu breadcrumbs (niebieski schemat kolorów) Poprawiony zapis ustawienia okna filtrowania dla kolumny tabeli Poprawiony zapis wartości filtru z przecinkiem w treści Poprawiony wyjątek “System.InvalidCastException” … Continued

Pulpit Menedżerski 4.0.7194

wpis w: Pulpit Menedżerski | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7194 z dnia 12.09.2019 r. Nowe funkcjonalności: Zestaw danych – dodany filtr “Nie podobne do”Tabela – okno filtrowania kolumny, dodana pozycja Styl Excela Zmiany funkcjonalności: Kontrolki DevExpress 11.2 => 19.1Parametr filtru “Wielowybór” jest dostępny tylko dla … Continued

Pulpit Menedżerski 3.3.7067

Opis zmian do wersji 3.3.7067 z dnia 08.05.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela, tabela przestawna, raport tabela, raport tabela przestawna – dodana możliwość umieszczenia nagłówka z nazwą raportu, filtrami, własną adnotacją przy wydruku/eksporcie do Excel Zmiany funkcjonalności: .NetFramework 4.0 => 4.7.2

Pulpit Menedżerski 3.2.7004

Opis zmian do wersji 3.2.7004 z dnia 11.02.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela – możliwość zmiany typu pola kalkulowanego Tabela przestawna – dodany parametr Zablokuj pozycję nagłówków wierszy Ikony kartotek systemowych w nawigacji Widok Zalogowani użytkownicy Kartoteka Użytkownicy dodane akcje: Kopiuj … Continued

Pulpit Menedżerski 3.2.6722

Opis zmian do wersji 3.2.6722 z dnia 01.06.2018 r. Nowa funkcjonalność: Raport tabela – możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych – Właściowści\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn Raport tabela – możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu – Właściwości\Kolorowanie\Wszytkie kolumny … Continued

Pulpit Menedżerski 3.2.6544

Opis zmian do wersji 3.2.6544 z dnia 04.12.2017 r. Nowa funkcjonalność: Wykresy 2D parametr “Automatyczne dopasowanie” Zmiana hasła zalogowanego użytkownika z poziomu narzędzi Ustawienia polityki haseł użytkownika z poziomu narzędzi admina Nowy typ raportu Wskaźnik WEB: Na liście dostępnych raportów … Continued

Pulpit Menedżerski 3.1.6162

Opis zmian do wersji 3.1.6162 z dnia 14.11.2016 r. Nowa funkcjonalność: Dziennik zmian (changelog) Web: Wyświetlanie wersji aplikacji Web: Obsługa zapytań sql w parametrach Poprawione funkcje: Web: Stronicowanie w raportach Grid i Pivot Web: Obsługa słowników w parametrach Edytor źródła … Continued

Pulpit Menedżerski 3.1.5955

Opis zmian do wersji 3.1.5955 z dnia 21.04.2016 r. Nowa funkcjonalność: Pulpit Menedżerski, wersja Web (beta) Dodany nowy wygląd formularza edycji danych użytkownika Dodano obsługę źródeł danych ODBC Dodana możliwość uruchomienia synchronizacji źródła danych z wiersza poleceń. Dodana obsłucha silnika … Continued

Pulpit Menedżerski

Opis zmian do wersji 3.3.7067 z dnia 08.05.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela, tabela przestawna, raport tabela, raport tabela przestawna – dodana możliwość umieszczenia nagłówka z nazwą raportu, filtrami, własną adnotacją przy wydruku/eksporcie do Excel Poprawione funkcje: Zmiany funkcjonalności: .NetFramework 4.0 … Continued