Pulpit Menedżerski 3.2.6544

Opis zmian do wersji 3.2.6544 z dnia 04.12.2017 r.

Nowa funkcjonalność:

 • Wykresy 2D parametr “Automatyczne dopasowanie”
 • Zmiana hasła zalogowanego użytkownika z poziomu narzędzi
 • Ustawienia polityki haseł użytkownika z poziomu narzędzi admina
 • Nowy typ raportu Wskaźnik
 • WEB: Na liście dostępnych raportów został dodany przełącznik pomiędzy widokiem “kafelków”, a wyświetleniem raportów w formie listy.
 • WEB: Tabela, tabela przestawna – obsługa kolumn wyliczanych
 • WEB: Tabela przestawna – obsługa okresów dla pól datowych
 • WEB: Tabela, tabela przestawna – polskie tłumaczenie etykiet
 • WEB: Tabela – przy eksporcie dodana obsługa kolorowania wierszy, wyświetlania podsumowań
 • WEB: Tabela – dodane okno z parametrami eksportu

Poprawione funkcje:

 • Przy zrzucie formularza tabeli nie są widoczne podsumowania grupy dla pierwszej kolumny
 • Okno “Konfiguracje połączeń do baz danych” – nie są wyświetlana nazwy instancji serwera MsSql
 • Nie wyświetla się lista komend wiersza poleceń
 • WEB: Tabela przestawna – eksport do pliku nie pokazuje danych
 • WEB: Tabela – filtrowanie kolumn o typie data
 • WEB: Tabela – zmiana sortowania, filtrowania nie uwzględnia stronicowania
 • WEB: Nie działają parametry z listą generowaną z zapytania Sql
 • WEB: Nazwa raportu wyświetlaną w podglądzie zawiera podkreślniki
 • Dla filtru logicznego nie można ustawić typu ‘Parametr’
 • WEB: Podczas testu wysyłki raportu program zwraca nieprawdziwy komunikat
 • Błąd przy generowaniu raportów po aktualizacji systemu operacyjnego
 • Nie wyświetlają się kolumny z zestawu danych w właściwościach raportów tabelarycznych

Zmiana funkcjonalności:

 • Parametry raportów zastąpione nowym typem filtru “Parametr”
 • Kosmetyka okna “Konfiguracje połączeń do baz danych”
 • Tabela przestawna – ładowanie listy wartości kolumny w edytorze filtru przy otwarciu popup-a, zamiast przy otwarciu edytora
 • WEB: Parametry – etykieta pobierana z pola Nazwa, zamiast z opisu. Opis ustawiony jako Tooltip dla etykiety
 • WEB: Ikonka subskrypcji zmieniona z trzech kropek na kopertę
 • WEB: Domyślna ilość wyświetlanych wierszy z wszystkich na 50