Pulpit Menedżerski 3.2.7004

Opis zmian do wersji 3.2.7004 z dnia 11.02.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Tabela – możliwość zmiany typu pola kalkulowanego
 • Tabela przestawna – dodany parametr Zablokuj pozycję nagłówków wierszy
 • Ikony kartotek systemowych w nawigacji
 • Widok Zalogowani użytkownicy
 • Kartoteka Użytkownicy dodane akcje: Kopiuj użytkownika, Skopiuj uprawnienia z
 • Kartoteka Role dodana akcja: Kopiuj role

Poprawione funkcje:

 • Web: Użytkownik nie będący w roli systemowej może zmienić wartość, wyłączyć filtr administracyjny
 • Web: Po przekroczeniu czasu aktywności sesji program rzuca wyjątek
 • Lista filtra SQL z wielowyborem i zaawansowane wyszukiwaniem się nie wyświetla
 • Web: Wyjątek SQL, jeśli parametr typu data nie ma wprowadzonej wartości
 • Web: Nie wyświetlają się ikony przy połączeniu przez https
 • Raport drukowany\Szybki wydruk – przy pierwszym wywołaniu generuję wyjątek
 • Błąd parsowania filtru zestawu danych, jeśli w polu użyta tabela np. Unicore.DataSet.CreatedDate
 • Błąd parsowania filtru zestawu danych, jeśli w polu użyta funkcja SQL np. DATEPART(yy, CreatedDate)

Zmiany funkcjonalności:

 • Tabela – zablokowana możliwość dodania dwukrotnie tego samego pola jako kolumna