Pulpit Menedżerski 3.1.5955

Opis zmian do wersji 3.1.5955 z dnia 21.04.2016 r.

Nowa funkcjonalność:

  • Pulpit Menedżerski, wersja Web (beta)
  • Dodany nowy wygląd formularza edycji danych użytkownika
  • Dodano obsługę źródeł danych ODBC
  • Dodana możliwość uruchomienia synchronizacji źródła danych z wiersza poleceń.
  • Dodana obsłucha silnika baz danych PostgreSQL
  • Dodany nowy motyw- Silver
  • Dodano opcję nadpisywania wcześniejszych wersji podczas instalacji
  • Dodano możliwość konfiguracji bazy MySQL
  • Dodana nazwa raportu z menu w prawach do widoków i okien
  • Dodane podpowiedzi składni (Intellisense) w skryptach C#
  • Dodana obsługa silnika baz danych MySQL
  • Dodane wykrywanie architektury systemu podczas instalacji
  • Dodaną wspólną bazę użytkowników dla Pulpitu Menedżerskiego i Unicore Produkcja

Poprawione funkcje:

  • Usunięte parametry konfiguracji programów Enova, oraz Symfonia
  • Usunięcie nieużywanych parametrów konfiguracji
  • Dodane brakujące biblioteki Dll
  • Połączenie do nowo utworzonej bazy
  • Poprawiono działanie filtrów przekazywanych do zapytań SQL

Zmiana funkcjonalności:

  • Dostosowanie do zmian w szkielecie aplikacji WormUI
  • Nowa wersja bibliotek DevExpress (11.2.14)