Pulpit Menedżerski 3.1.5955

Opis zmian do wersji 3.1.5955 z dnia 21.04.2016 r.

Nowa funkcjonalność:

 • Pulpit Menedżerski, wersja Web (beta)
 • Dodany nowy wygląd formularza edycji danych użytkownika
 • Dodano obsługę źródeł danych ODBC
 • Dodana możliwość uruchomienia synchronizacji źródła danych z wiersza poleceń.
 • Dodana obsłucha silnika baz danych PostgreSQL
 • Dodany nowy motyw- Silver
 • Dodano opcję nadpisywania wcześniejszych wersji podczas instalacji
 • Dodano możliwość konfiguracji bazy MySQL
 • Dodana nazwa raportu z menu w prawach do widoków i okien
 • Dodane podpowiedzi składni (Intellisense) w skryptach C#
 • Dodana obsługa silnika baz danych MySQL
 • Dodane wykrywanie architektury systemu podczas instalacji
 • Dodaną wspólną bazę użytkowników dla Pulpitu Menedżerskiego i Unicore Produkcja

Poprawione funkcje:

 • Usunięte parametry konfiguracji programów Enova, oraz Symfonia
 • Usunięcie nieużywanych parametrów konfiguracji
 • Dodane brakujące biblioteki Dll
 • Połączenie do nowo utworzonej bazy
 • Poprawiono działanie filtrów przekazywanych do zapytań SQL

Zmiana funkcjonalności:

 • Dostosowanie do zmian w szkielecie aplikacji WormUI
 • Nowa wersja bibliotek DevExpress (11.2.14)