Pulpit Menedżerski 3.2.6722

Opis zmian do wersji 3.2.6722 z dnia 01.06.2018 r.

Nowa funkcjonalność:

  • Raport tabela – możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych – Właściowści\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn
  • Raport tabela – możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu – Właściwości\Kolorowanie\Wszytkie kolumny

Poprawione funkcje:

  • Wyjątek przy aktualizacji bazy danych – ‘Invalid object name Dashboard.PropertyPermission’
  • Nie wyświetlają się dostępne wartości filtru z zapytania SQL