Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych

wpis w: ... | 0
  • dla firm, w których funkcjonują fundusze pożyczkowe PKZP oraz ZFM
  • pozwala kontrolować plan spłat pożyczki w ratach i automatyzować rozliczanie tych spłat wraz z należnymi odsetkami
  • należne raty mogą być potrącane z wynagrodzenia lub mogą pojawiać się jako należności od pracowników do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl