Produkcja 4.0.7158

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7158 z dnia 12.08.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Możliwość zapisania układów kolumn dla tabel znajdujących się na formularzach
 • Możliwość zmiany kolejności akcji w menu Czynności
 • Dodany sposób rejestracji ilości w procesie technologicznym “Pobrane i dobre (braki jako różnica)”
 • Dodany nowy typ filtra dla zestawu danych raportu: “Nie podobne do”
 • Dodana obsługa cech referencyjnych podczas wklejania danych z arkusza kalkulacyjnego
 • Dodane nowe schematy kolorów: Biały, Jasny, Ciemny, Czarny

Zmienione funkcjonalności:

 • Zmienione nazwy i opisy właściwości Pracownik produkcyjny: Shortcut => FirstName, Name => LastName
 • Zmieniona obsługa znaku  ‘*’ w wierszu filtrowania tabeli
 • Optymalizacja ładowania okna Zarządzaj szablonami
 • Zmiana nazwy widoku Artykuły roz. na Indeksy. W nowych bazach nie będą dodawane kartoteki: Indeksy produkcyjne, Artykuły
 • Wyświetlenie ostrzeżenia zamiast błędu, jeśli przy zapisie brak wskazanego produktu w strukturach kalkulacyjnych
 • Przyspieszone otwieranie okna Właściwości tabeli
 • Zmiana wersji kontrolek DevExpress 11.2 => 19.1

Poprawione funkcje:

 • Poprawione wyświetlanie System.String[] w treści filtra po zmianie ze słownika na tekst
 • Enova MySql – poprawiono błąd przy ładowaniu rozszerzeń bazodanowych
 • Przy nowej instalacji nie tworzą się domyślne dodatkowe stany zleceń

Usunięte funkcje:

 • Z ustawień programu usunięto parametr “Zamieniaj półfabrykaty na ich składniki”