Produkcja 3.4

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.4 z dnia 30.01.2017 r.

Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 11.5 i wcześniejszymi. Nie jest zgodny z wersjami 12.0 i nowszymi.

Nowa funkcjonalność:

 • Dodano status pozycji zlecenia, planu produkcji oraz harmonogramu.
 • Dodano parametr: Wyświetlaj okno z wyborem rozliczanych typów składników w UstawieniaRozliczanie zleceń.
 • Dodano maskę Minut (“mm”) dla pól typu “czas”.
 • Dodano akcję z kontrolki użytkownika ManufactureControl.MoveToWorkInProgress, opis http://unicore.pl/752.
 • Dodano możliwość ustawiania domyślnych wartości dla nowych obiektów dodawanych z poziomu tabeli.

Poprawione funkcje:

 • Poprawiono błąd sql związany z pobieraniem właściwości “Ilość anulowana” pozycji harmonogramu zgrubnego.
 • Poprawiono zapisywanie się norm dodanych do procesu technologicznego.
 • Poprawiono uwzględnianie okresu obowiązywania danych firmy podczas pobierania NIP-u potrzebnego do sprawdzenia licencji w Forte.
 • Poprawiono zapisywanie się zmian po edycji nadrzędny/podrzędny w tabeli typu drzewo.
 • Poprawiono widoki fabryczne zawierające nieistniejący rodzaj filtru: “Id obiektu równe”, “Id obiektu różne”.
 • Poprawiono zapisywanie się akcji z własnej kontrolki.
 • Poprawiono rozliczenie składników akcji “Oblicz ilości” która nie uwzględniała ilości wybrakowanych produktów.
 • Poprawiono maskę “mm:ss” na polach typu “czas” zwracającą błędne wartości, jeśli ilość minut przekracza 1000.
 • Poprawiono dublujące się rozliczenia, jeśli jest rozliczane wiele zleceń na raz.
 • Poprawiono dublujące się wartości cechy w bazie danych.
 • Poprawiono kolorowanie wierszy dla tabel typu drzewo.