Pracownicy Prokuratury

wpis w: ... | 0
  • moduł dedykowany dla Prokuratur – ujmuje pełną specyfikę ewidencji kadrowej Prokuratorów
  • rozwiązanie poszerza możliwość ewidencji danych kadrowych pracowników prokuratury oraz możliwość wykonania obszernego raportowania
  • prowadzenie kartotek prokuratora (historia zatrudnienia, pełnione funkcje, delegowania, funkcje w KRP, nagrody i kary, inne okoliczności, przejście i powrót ze stanu spoczynku, wykształcenie, kwalifikacje, stopnie i tytuły naukowe)
  • ewidencja przebiegu służby prokuratorskiej

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl