Nowa wersja enova365 2012.1.2

wpis w: Aktualności | 0

23 grudnia 2020 opublikowana została wersja 2012.1.2 enova365 zawierająca następujące poprawki:

UWAGA! enova365 2012.1.1 jest kompatybilna tylko z najnowszą wersją Unicore Produkcja

Handel
Relacje dokumentów
. Poprawiono błąd, który pojawił się w wersji 2012.0.0 enova365. Błąd polegał na tym, że generowanie zbiorczego dokumentu podrzędnego na bazach z dużą ilością dokumentów, poprzez zaznaczenie dokumentów nadrzędnych i wybranie w menu Relacje funkcji „Nowy zbiorczy”, nie kończyło się w akceptowalnym czasie lub powodowało zawieszenie systemu.

Relacje dokumentów. W wersji 2012.0.0 udostępniono konfigurację kopiowania cech do dokumentu handlowego i jego pozycji podczas tworzenia dokumentu w relacji. Interfejs nie pozwalał jednak na wybranie w konfiguracji cechy typu 4, czyli przechowywanej w bazie danych, ze zdefiniowanym algorytmem wywoływanym podczas ustawiania. Powodowało to, że cechy tego typu nie kopiowały się. W wersji 2012.1.2 udostępniono wybór tego typu cech w konfiguracji kopiowania.

Księgowość
Ewidencja dokumentów
. Poprawiono błąd konwersji występujący w sytuacji podnoszenia bazy do wersji 2012.1.1 w przypadku, jeżeli w konwertowanej bazie w tabeli DefinicjaDokumentu występowała definicja o symbolu ZD. Podczas konwersji istniejący w bazie symbol ZD został zaktualizowany o podkreślnik.
CRM
E-mail
. Poprawiono błąd pojawiający się od wersji 2006.0.0 polegający na braku możliwości zatwierdzania dokumentu sprzedaży, który po utworzeniu został zapisany w buforze i wysłany za pomocą funkcjonalności “wyślij mail PDF”.

Szczegóły znajdziesz w ulotce.