Nowa wersja enova365 2005.1.1

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 02.07.2020 r. firma Soneta opublikowała wersję 2005.1.1.

enova365 2005.1.1 jest kompatybilna z najnowszą wersją Unicore Produkcja

W module Kadry Płace:

  • Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji programu Płatnik (metryka z 27 czerwca 2020 r.)
  • Zaktualizowano wskaźniki:
    • opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (123 dni)
    • opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (109 dni)
    • współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1 lipca 2020 roku przyjmuje wartość 108,1%

W obszarze Księgowość, w Ewidencji Środków Pieniężnych:

  • Zaktualizowano od 1 lipca 2020 roku odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Szczegóły w ulotce do wersji

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne bez dodatkowych opłat.