Nowa wersja enova365 2003.1.1

wpis w: Aktualności | 0

03.04.2020 r. firma Soneta udostępniła wersję 2003.1.1 programu enova365, w której zaimplementowane zostały zmiany wprowadzone ustawami pakietu „Tarczy antykryzysowej”

enova365 2003.1.1 jest kompatybilna z najnowszą wersją Unicore Produkcja

USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany pojawiły się w szczególności w Kadrach i Płacach:

ZMIANY W ZAKRESIE ZASIŁKÓW

Odpowiednio wydłużony został limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego (dotyczy również osób niepełnosprawnych do ukończenia 18 roku życia).
Umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego dla osób które, zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.
Osobom wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie zasiłek chorobowy (100%) naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności.

ZMIANY W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH

Automatyczne wydłużenie ważności badań okresowych.

ZMIANY W ZAKRESIE ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności została odpowiednio wydłużona.
Zaktualizowane zostały kwoty dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych (PFRON, Deklaracja WN-d wraz z załącznikami).

ZMIANY W ZAKRESIE ELASTYCZNEGO CZASU PRACY

Możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego /tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin (dotyczy wyłącznie wskazanych pracowników).
Możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników.
W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowana procedura przyrównania do minimalnej płacy)

ZMIANY Z ZAKRESIE OBSŁUGI PRZESTOJÓW

Rozbudowano mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy.
Wprowadzono możliwości rozliczenia wynagrodzenie w trakcie przestoju ekonomicznego.
Wprowadzono możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym

W związku z zapowiadanymi kolejnymi pracami legislacyjnymi będziemy na bieżąco śledzić zmiany w przepisy i niezwłocznie implementować to w kolejnych wersjach systemu enova365. Informacje o planowanych wersjach będą publikowane na stronie www.

Zgodnie z warunkami gwarancji systemu enova365 dostępny jest bez dodatkowych opłat.

Specjalna ulotka do wersji 2003.1.1 programu enova365 Kadry Płace >>

Tradycyjna ulotka zawierająca wszystkie zmiany >>