Nowa wersja enova365 2001.0.1

wpis w: Aktualności | 0

17.01.2020 r. firma Soneta udostępniła wersję 2001.0.1 programu enova365

Nowa wersja enova365 jest kompatybilna z najnowszą wersją Unicore Produkcja

Ważna informacja:wersja ta dotyczy tylko Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace. Wersja zawiera:

Nowe funkcjonalności:

  • Wskaźniki. Zaktualizowano wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy (procent). Od 2020 roku nowa wartość składki wynosi 0,45%.

Poprawione funkcjonalności:

  • Podatki 26. Poprawiono wyliczanie pola “Suma składek na ubezpieczenia społeczne (pomn.podst.opodatkowania)”. W przypadku kiedy na wypłacie rozliczającej korektę nieobecności z opcją miesięcy wstecz jeden dla osób do 26 roku życia znajdowały się różne elementy wynagrodzenia, w niektórych przypadkach błędnie naliczane były ujemne składki ZUS pomniejszające podstawę opodatkowania wykazywane na deklaracji PIT.
  • Deklaracje PIT. Zgodnie z opublikowanym wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów wprowadzono zmianę do wykazywania zaliczki podatku na deklaracji PIT-11(25). W przypadku, gdy pracownik osiągnął zarówno przychody ze stosunku pracy jak i zasiłku, to łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w części E w wierszu 8. Inne źródła. Jeżeli pracownik będzie miał wykazane przychody w wierszu 1 i nie będzie miał zasiłków, to zarówno przychód ze stosunku pracy jak i zaliczka podatku będą wykazane w wierszu 1. Jeżeli pracownik otrzyma przychody ze stosunku pracy oraz zasiłek, to przychód ze stosunku pracy zostanie wykazany w wierszu 1, kwota zasiłku w wierszu 8, natomiast łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w wierszu 8. Podobnie w przypadku, gdy pracownik do 26 roku życia otrzyma przychody ze stosunku pracy wykazywane w wierszu 2 oraz zasiłek, to przychód ze stosunku pracy do 26 roku życia zostanie wykazany w wierszu 2, kwota zasiłku w wierszu 8, natomiast łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w wierszu 8.
  • Deklaracje PIT. Na formularzu deklaracji PIT-11(25) zmieniono sposób wyliczania okresu za jaki liczy się deklaracja. Jeżeli Data deklaracji jest późniejsza niż rok, za który deklaracja jest naliczana, to deklaracja jest liczona za cały rok z pominięciem okresów korygowanych.
  • Deklaracje PIT zbiorcze. Poprawiono dodawanie deklaracji PIT do deklaracji zbiorczych. W przypadku, gdy deklaracja PIT-11 była za okres krótszy niż pełen rok (pracownik zwolniony w trakcie roku), to na formularzu deklaracji zbiorczej PIT-11Z po wybraniu przycisku Dodaj lub usuń deklaracje taki pracownik nie pojawiał się na liście.

Wydruki:

  • Deklaracje PIT. Na formularzu deklaracji PIT-4R (9) został podpięty wydruk Informacja miesięczna PIT-4R (9).
  • Deklaracje PIT. Umożliwiono generowanie wydruku PIT 11 – Zestawienie w mechanizmie repx w przypadku, kiedy w konfiguracji programu wybrany jest mechanizm raportowania aspx. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych.

Pełna ulotka do wersji 2001.0.1