Nowa wersja enova365 15.4.1

wpis w: ... | 0

04.04.2019 r. pojawiła się nowa wersja enova365 15.4.1

Najnowsza wersja jest w pełni kompatybilna z najnowszą wersją Unicore Produkcja 3.6

Opublikowana wersja zawiera poprawki kilku błędów występujących w wersji 15.4 oraz nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami.

 

Nowy wzór deklaracji CIT-8

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2019, poz. 570) w systemie enova365 został udostępniony nowy wzór deklaracji CTI8(27) wraz załącznikami.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia nowe formularze deklaracji mają zastosowanie dla osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r. Dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r.

Uwaga! Według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania schemy e-Deklaracji w dniu 29.03.2019 r

Szczegółowy opis zmian do wersji 15.4.1 znajduje się w ulotce do wersji 15.4.1.

 

Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365

W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:

  • Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.
  • e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola ” Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.

 

Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019.

Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: “Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania.

Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowanianp. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany.

W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w pliku XML:

  • wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365:
    Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł),
  • wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365:
    Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł).

W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty. W tym celu należy zapoznać się, w jaki sposób przygotować korektę e-sprawozdania, stosowna instrukcja znajduje się w bazie wiedzy (tutaj).