Zestawienie różnic w ilościach rozliczonych

Jesteś tu:
← Wszystkie tematy

Poniżej przedstawiony jest raport analityczny pokazujący różnice między ilością planowaną składników do rozliczenia a ilością na rozliczonych Zleceniach w zadanym okresie czasu.

Raport należy przekopiować do katalogu z szablonami systemu (Templates) i zaimportować do bazy danych z poziomu okna Zarządzaj szablonami.

Link do pobrania raportu analitycznego:
Raport różnic