How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Import dokumentów z produkcji do Handlu

Pod powyższym odnośnikiem znajduje się zestaw raportów niezbędnych do importu dokumentów Unicore Produkcja do programu Handel.

Raporty w plikach tekstowych należy zapisać w bazie jako raporty AMBasic pod nazwami identycznymi z nazwami plików bez rozszerzeń. W raporcie SyncUP należy podać lokalizację dyskową pliku .sbc .

Import dokumentów z Unicore Produkcja

Spis treści