CRM
CRM

Zorganizuj swoją pracę z Klientem i buduj trwałe relacje ze swoimi kontrahentami

Moduł enova365 CRM wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Pozwala na budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami, zapewnia łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu oraz pozwala na odwzorowanie procesu sprzedażowego począwszy od szansy sprzedaży po ofertowanie, negocjowanie czy fakturowanie zakupów m.in. dzięki funkcjonalności lejka sprzedażowego.
Członkowie
Członkowie

Kompleksowo zarządzaj ewidencją członków organizacji i zautomatyzuj proces naliczania i kontroli wpływu składek

Moduł enova365 Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Dzięki funkcjonalności modułu zyskujesz dostęp do pełnej ewidencji członków organizacji wraz z pełną informacją o ich aktualnej licznie i wpłatach składek członkowskich.
Delegacje Służbowe
Delegacje Służbowe

Zautomatyzuj ewidencjonowanie i kontrolę kosztów delegacji służbowych i ich księgowanie

Moduł enova365 Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.
DMS
DMS

Zyskaj szybki wgląd do dokumentów oraz spraw i przyspiesz przepływ dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami

enova365 DMS umożliwia szybki wgląd do dokumentów oraz spraw oraz zmniejsza pracochłonność obsługi wprowadzania dokumentów do systemu. Usprawnia proces obiegu dokumentów w firmie, dzięki wykorzystaniu enova65 Workflow
Faktury
Faktury

Zarządzaj dokumentami sprzedaży – w prosty sposób wystawiaj faktury i definiuj ceny i korzystaj z raportów

Moduł enova365 Faktury zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży.
Handel
Handel

Prowadź kompleksową dokumentację operacji handlowych z kontrahentami w jednym miejscu.

enova365 Handel zapewnia obsługę firmy w zakresie automatyzacji wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu z możliwością indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa. Moduł zapewnia również bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań.
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Zarządzaj zasobami ludzkimi skutecznie dzięki szybkiemu i intuicyjnemu dostępowi do pełnej informacji o pracownikach

enova365 Kadry Płace z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.
Księga Handlowa
Księga Handlowa

Kompleksowa kontrola finansów firmy z księgowością prowadzoną w oparciu o plan kont

enova365 Księga Handlowa przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.
Księga Inwentarzowa
Księga Inwentarzowa

Prowadź ewidencję majątku firmy z dostępem do raportów i analiz wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości. Zapewnia dostęp do pełnej weryfikacji majątku firmy oraz automatyzuje wykonywane operacje na środkach trwałych i majątku – m.in. pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Umożliwia również szybką analizę informacji o danym przedmiocie, dokumencie.
Księga Podatkowa
Księga Podatkowa

Księguj wystawione dokumenty szybciej  w oparciu o księgę przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość).

Moduł enova365 Księga Podatkowa przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie, zapewni łatwe przygotowanie sprawozdań dzięki dostępowi do danych w jednym miejscu. Ograniczy czas spędzony na zaksięgowanie wystawionych dokumentów oraz zapewnia zgodność z wymogami ustawowymi.
Podgląd
Podgląd

Monitoruj wyniki pracy dzięki szybkiemu dostępowi do danych i możliwości sprawnego raportowania

enova365 Podgląd służy do kontrolingu i raportowania pracy, pozwala na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich danych znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova365.
Preliminarz EŚP
Preliminarz EŚP

Korzystaj z prognoz płatności w oparciu o terminy płatności oraz kontroluj plany przepływów finansowych

enova365 Preliminarz EŚP umożliwia przeprowadzenie analizy rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej. Mechanizm Preliminarza EŚP pozwala precyzyjnie zaplanować i śledzić zaplanowane wielkości preliminarza, porównywać z rzeczywistymi wpływami/wydatkami oraz dokonywać ich podziału na odpowiednie rodzaje przychodów i kosztów. Dzięki modułowi enova365 Preliminarz EŚP zredukujesz ryzyko utraty płynności finansowej i zyskasz szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów i zmniejszysz pracochłonność procesu planowania płynności finansowej.
Analizy MS Excel
Analizy MS Excel

Twórz dynamicznie aktualizowane analizy księgowo-finansowe w oparciu o dane źródłowe z systemu enova365.

enova365 Analizy MS Excel to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy danych księgowych oraz pozwalające na tworzenie indywidualnych analiz definiowanych w zależności od potrzeb danej osoby lub konkretnego przedsięwzięcia. Dzięki funkcjonalności modułu stworzysz dowolne analizy księgowo-finansowe w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova365, które zaktualizujesz dynamicznie  w oparciu o nowe dane.
CRM Outlook
CRM Outlook

Prowadź kompletną ewidencję kontaktu z Klientem. Eksportuj odebrane i wysłane wiadomości e-mail z klienta poczty Outlook do enova365.

Wiadomości e-mail trafiają do enova365 jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu. Narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy, jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova365. Dzięki enova365 CRM Outlook przyspieszysz i usprawnisz proces ewidencji kontaktów z klientami – system automatycznie przypisze kontrahenta do wiadomosci e-mail, dzięki czemu uzyskasz pełną historię kontaktu z Kilientem w jednym miejscu!
Czas Pracy
Czas Pracy

Usprawnij obsługę pracowników dzięki prostemu importowi, planowaniu oraz wprowadzaniu i ewidencji normy oraz czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.

Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany z innych programów np. programy RCP lub 4 Trans. Dodatkowo wprowadza możliwość grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.
Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter
Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter

Wykorzystaj komunikację z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter aby drukować etykiety (naklejki) na taśmach z etykietami termicznymi

Moduł dodatkowy enova365 Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter uprości pracę związaną z etykietowaniem dzięki przykładowym wzorcom etykiet dostępnych w ramach modułu oraz możliwości definiowania własnych wzorców etykiet
Drukarki etykiet Zebra
Drukarki etykiet Zebra

Wykorzystaj komunikację z drukarkami etykiet Zebra i drukuj  etykiety (naklejki) na taśmach samoprzylepnych!

Moduł dodatkowy enova365 Drukarki etykiet Zebra uprości pracę związaną z etykietowaniem dzięki przykładowym wzorcom etykiet dostępnych w ramach modułu oraz możliwości definiowania własnych wzorców etykiet
E-mail
E-mail

Wysyłaj i odbieraj swoje wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu enova365!

enova365 e-mail jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy przesyłają dokumenty drogą elektroniczną (np. dla handlowców, którzy wysyłają faktury mailowo). enova365 umożliwia wysyłanie dokumentów w formacie .pdf przy wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów obsługi wiadomości elektronicznych. Każdy wysyłany dokument jest widoczny jako wiadomość e-mail z załącznikiem .pdf.
EDI
EDI

Współpracuj z kontrahentami bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI

Moduł dodatkowy enova365 EDI umożliwia obsługę komunikatów EDI –  elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.
eFaktura GreenMail24
eFaktura GreenMail24

Przechowuj dokumenty w formie elektronicznej oraz skróć czas dostarczenia  poprzez wysyłkę przez Internet. Zyskaj dostęp do archiwalnych dokumentów online!

enova365 eFaktura GreenMail24 umożliwia generowanie pliku zawierającego dokument wystawiony w enova365 do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum GreenMail24. Jest wykorzystywany łącznie z usługą GreenMail24, oferowaną przez GreenPost sp. z o.o. oraz z certyfikatami do podpisywania i wysyłania plików.
Eksporty Księgowe
Eksporty Księgowe

Oszczędzaj czas dzięki eksportowi kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym do odrębnej bazy danych lub innego systemu

Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova365 – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych. Moduł Eksporty Księgowe zapewnia szybką wymianę kompletu informacji niezbędnych w księgowości oraz możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych.
Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 100 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).
Harmonogram Zadań
Harmonogram Zadań

Zautomatyzuj działania, które dotychczas wymagały akcji użytkownika, zmniejsz pracochłonności obsługi ważnych czynności i wyeliminuj ryzyko błędów!

enova365 Harmonogram zadań to część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia w systemie enova365. Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane. Dzięki swoim funkcjonalnościom enova65 Harmonogram zadań zmniejsza pracochłonności obsługi ważnych czynności, liczbę błędów użytkowników oraz przyspiesza przepływ dokumentów i procedur pomiędzy różnymi działami i pracownikami w organizacji.
Importy Księgowe
Importy Księgowe

Przyspiesz księgowanie dokumentów dzięki importowi kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu

Dodatek enova365 Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki dodatkowi można zaimportować do księgowości komplet dokumentów wraz z danymi wspierającymi i przyspieszającymi proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).
Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika
Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika

Przyspiesz proces ewidencji czasu dzięki aktualizowanych na bieżąco informacjach o normach i czasie pracy!

enova365 Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika umożliwia edycję danych na formularzu Czas pracy i Norma czasu pracy w Pulpicie Pracownika
Pulpit Kierownika
Pulpit Kierownika

Usprawnij procesy zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie dzięki dostępowi do danych pracowników w aplikacji dla kierowników.

Pulpit Kierownika zapewnia elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych, dzięki elektronicznemu obiegowi wniosków podległych pracowników oraz możliwości ich akceptacji, wykorzystanie aplikacji zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu, a także zapewnia lepszą organizację pracy, kontrolę nadgodzin i ustalanie zastępstw.
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego Klientami

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego stanowi narzędzie komunikacji między biurem Rachunkowym a jego klientami. Ma charakter B2B. Użytkownikiem Pulpitu Klienta Biura rachunkowego jest właściciel lub pracownik firmy będącej klientem biura rachunkowego. W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego zebrane są wszystkie istotne z punktu widzenia klienta informacje takie jak dane księgowe związane z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdawczością finansową, dane dotyczące rozrachunków oraz informacje z obszaru środków trwałych. Udostępnij swoim Klientom ich dane w dogodnym dla nich czasie i zbierz wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.
Pulpit Kontrahenta
Pulpit Kontrahenta

Zwiększ konkurencyjność i udostępnij kontrahentom nowy kanał komunikacji. Przedstawiamy dedykowaną platformę z dostępem do zamówień i dokumentów.

Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365. Pulpit Kontrahenta znacznie uprości i zautomatyzuje procesy składania i obsługi zamówień – proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów)

Pulpit Pracownika
Pulpit Pracownika
Zorganizuj pracę i administrację w swojej firmie dzięki aplikacji dla Pracowników z dostępem do ich danych kadrowych.
Workflow w Pulpitach
Workflow w Pulpitach

Rozszerz funkcjonalność Pulpitu podstawowego (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego).

Funkcjonalność enova365 Workflow w Pulpitach sprawia, ze możesz skoncentrować się nad merytorycznym aspektem realizacji czynności, a o kwestie organizacji i delegowania  pracy czy terminy zadba aplikacja. Zminimalizuj prawdopodobieństwo pomyłki pracownika i zautomatyzuj powtarzalne czynności. Workflow w Pulpitach zapewni obsługę wielopoziomowej akceptacji w procesach oraz pozwoli na monitorowanie postępu realizacji sprawy, poprzez śledzenie etapów w procesie.