Cennik enova365 standard

wpis w: ... | 0

Moduły podstawowe

Wersja srebrna  Wersja złota Wersja platynowa
Kadry i Płace 1355 3350 *
Księga Podatkowa 473 *
Księga Handlowa 2510 *
Księga Inwentarzowa 290 990 *
Ewidencja Środków Pieniężnych (dodatkowe stanowisko) 395 395 *
Windykacja 890 *
Faktury 190 490 *
Handel 790 1490 *
Przedstawiciel Handlowy 1590 *
CRM 402 917 *
Serwis 290 690 *
Szkolenia 790 *
Wypożyczalnia 290 690 *
Członkowie 690 *
Projekty 1690 *
Workflow 300 *
DMS 390 *
Konfigurator Workflow i DMS** 2490 *
Podgląd 690 690 *
Preliminarz EŚP 790 *
Delegacje Służbowe 490 *
Opis Analityczny – aktywacja 320 *
Tabele dodatkowe 1-5 tabel – 360/ szt.
6-15 tabel – 720/ szt.
*

Moduły dodatkowe

Pracownicy Eksportowi 2490
Pracownicy Uczelni 2490
Pracownicy Prokuratury 7500
Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych 695
Pracownicy Koszty Projektów 1990
Czas Pracy 1990
Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) 1490
Analizy MS Excel 2490
Jednostki Budżetowe 1990
Elektroniczne Wyciągi Bankowe 2190
Wirtualne Rachunki Bankowe 2490
Importy Księgowe 1490
Eksporty Księgowe 1490
Platforma Managera 690
eFaktura GreenMail24 720
Drukarki etykiet Zebra 190
EDI 1990
Integrator 4980
e-Sklepy Konektor 1990
SMS 890
CRM Outlook 890
e-mail 1990
Harmonogram Zadań 1490

enova365 BI

Obszar 3590
Firma 24990

enova365 pulpity

do 50
użytkowników
do 200
użytkowników
do 1000
użytkowników
powyżej 1000
użytkowników
Pulpit Pracownika 2990 8990 19900 24490
Pulpit Kierownika*** 199 199 199 199
Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika 4950 4950 4950 4950
Pulpit Kontrahenta 2490 6990 10990 14490
Workflow w Pulpitach**** 1490 2990 4990 7990

 

*W celu poznania cen wersji platynowej prosimy o kontakt na pomoc@unicore.pl

**Zakup modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk DMS oraz Workflow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Jest niezbędny do uruchomienia funkcjonalności i obowiązkowy przy zakupie pierwszego stanowiska jednego z powyższych modułów.

***Pulpit Kierownika jest rozszerzeniem funkcjonalności Pulpitu Pracownika o funkcje menadżerskie, nie może być zakupiony samodzielnie. Cena za dostęp dla jednego Użytkownika.

****Wymaga co najmniej jednego stanowiska Workflow w wersji Platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Workflow w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Nie jest sprzedawany samodzielnie.

Cennik obowiązuje od 02.01.2018 r. Podane ceny (w PLN) są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.