EDI

Współpracuj z kontrahentami bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI

Moduł dodatkowy enova365 EDI umożliwia obsługę komunikatów EDI –  elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi

EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

SKU: EDI Kategoria:

Opis

Funkcjonalność modułu enova365 EDI:

W każdym z systemów może wystąpić różne kodowanie towarów i kontrahentów, podstawowym założeniem EDI jest więc identyfikacja towarów po kodzie EAN oraz kontrahentów po kodzie GLN (odpowiednik EAN dla lokalizacji, czyli adresu). System enova365 obsługuje komunikaty EDI w postaci plików .xml, jednak tym co go wyróżnia, jest fakt, że struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna, w tym:

  • definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet,
  • definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem,
  • tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER,
  • sześć gotowych definicji komunikatów, które można modyfikować: INVOICE, ORDER, DESADV – każdy w dwóch wariantach odpowiadających standardom ECOD i EDINet,
  • przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów,
  • przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu,
  • tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport),
  • tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu,
  • zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu.