Członkowie

Kompleksowo zarządzaj ewidencją członków organizacji i zautomatyzuj proces naliczania i kontroli wpływu składek

Moduł enova365 Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Dzięki funkcjonalności modułu zyskujesz dostęp do pełnej ewidencji członków organizacji wraz z pełną informacją o ich aktualnej licznie i wpłatach składek członkowskich.

SKU: CZŁ Kategoria:

Opis

Funkcjonalność modułu enova365 Członkowie:

Ewidencja członków

 • rejestracja danych członków w podziale na:
 • członków zwyczajnych, czyli osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
 • członków wspierających, czyli osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji,
 • rejestracja danych kandydatów na członków,
 • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
 • nadawanie statusów członkom i kandydatom:
 • oczekujący na przyjęcie,
 • przyjęcie w poczet członków,
 • skreślenie z listy członków.

Ewidencja składek członkowskich

  • definiowanie zasad naliczania składek,
  • określanie indywidualnych składek dla wybranych członków,
  • okresowe naliczanie składek,
  • rejestracja wpłacanych składek,
  • kontrola nad stanem opłacenia składek,
  • ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków,
  • umarzanie składek.