CRM
CRM

Zorganizuj swoją pracę z Klientem i buduj trwałe relacje ze swoimi kontrahentami

Moduł enova365 CRM wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Pozwala na budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami, zapewnia łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu oraz pozwala na odwzorowanie procesu sprzedażowego począwszy od szansy sprzedaży po ofertowanie, negocjowanie czy fakturowanie zakupów m.in. dzięki funkcjonalności lejka sprzedażowego.
Członkowie
Członkowie

Kompleksowo zarządzaj ewidencją członków organizacji i zautomatyzuj proces naliczania i kontroli wpływu składek

Moduł enova365 Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Dzięki funkcjonalności modułu zyskujesz dostęp do pełnej ewidencji członków organizacji wraz z pełną informacją o ich aktualnej licznie i wpłatach składek członkowskich.
Delegacje Służbowe
Delegacje Służbowe

Zautomatyzuj ewidencjonowanie i kontrolę kosztów delegacji służbowych i ich księgowanie

Moduł enova365 Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.
DMS
DMS

Zyskaj szybki wgląd do dokumentów oraz spraw i przyspiesz przepływ dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami

enova365 DMS umożliwia szybki wgląd do dokumentów oraz spraw oraz zmniejsza pracochłonność obsługi wprowadzania dokumentów do systemu. Usprawnia proces obiegu dokumentów w firmie, dzięki wykorzystaniu enova65 Workflow
Faktury
Faktury

Zarządzaj dokumentami sprzedaży – w prosty sposób wystawiaj faktury i definiuj ceny i korzystaj z raportów

Moduł enova365 Faktury zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży.
Handel
Handel

Prowadź kompleksową dokumentację operacji handlowych z kontrahentami w jednym miejscu.

enova365 Handel zapewnia obsługę firmy w zakresie automatyzacji wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu z możliwością indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa. Moduł zapewnia również bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań.
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Zarządzaj zasobami ludzkimi skutecznie dzięki szybkiemu i intuicyjnemu dostępowi do pełnej informacji o pracownikach

enova365 Kadry Płace z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.
Księga Handlowa
Księga Handlowa

Kompleksowa kontrola finansów firmy z księgowością prowadzoną w oparciu o plan kont

enova365 Księga Handlowa przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.
Księga Inwentarzowa
Księga Inwentarzowa

Prowadź ewidencję majątku firmy z dostępem do raportów i analiz wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości. Zapewnia dostęp do pełnej weryfikacji majątku firmy oraz automatyzuje wykonywane operacje na środkach trwałych i majątku – m.in. pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Umożliwia również szybką analizę informacji o danym przedmiocie, dokumencie.
Księga Podatkowa
Księga Podatkowa

Księguj wystawione dokumenty szybciej  w oparciu o księgę przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość).

Moduł enova365 Księga Podatkowa przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie, zapewni łatwe przygotowanie sprawozdań dzięki dostępowi do danych w jednym miejscu. Ograniczy czas spędzony na zaksięgowanie wystawionych dokumentów oraz zapewnia zgodność z wymogami ustawowymi.
Podgląd
Podgląd

Monitoruj wyniki pracy dzięki szybkiemu dostępowi do danych i możliwości sprawnego raportowania

enova365 Podgląd służy do kontrolingu i raportowania pracy, pozwala na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich danych znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova365.
Preliminarz EŚP
Preliminarz EŚP

Korzystaj z prognoz płatności w oparciu o terminy płatności oraz kontroluj plany przepływów finansowych

enova365 Preliminarz EŚP umożliwia przeprowadzenie analizy rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej. Mechanizm Preliminarza EŚP pozwala precyzyjnie zaplanować i śledzić zaplanowane wielkości preliminarza, porównywać z rzeczywistymi wpływami/wydatkami oraz dokonywać ich podziału na odpowiednie rodzaje przychodów i kosztów. Dzięki modułowi enova365 Preliminarz EŚP zredukujesz ryzyko utraty płynności finansowej i zyskasz szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów i zmniejszysz pracochłonność procesu planowania płynności finansowej.
Projekty
Projekty

Planuj i zarządzaj realizacją projektu za pośrednictwem jednego narzędzia!

Moduł enova365 projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów. Automatyzuje proces procesu przypisywania dokumentów do projektów oraz daje możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco. Daje również dostęp do pełnej informacji analityczna.
Przedstawiciel Handlowy
Przedstawiciel Handlowy

Buduj stabilne relacje z Klientem, pracuj z dowolnego miejsca i miej dostęp do pełnej historii kontaktu

enova365 Przedstawiciel Handlowy to nowoczesne narzędzie wspierające pracę handlowca poza siedzibą firmy, aplikacja łącząca w sobie najbardziej przydatne w codziennej pracy handlowca funkcje sytemu enova365, dostępna na urządzeniach mobilnych: notebookach i smartfonach.
Serwis
Serwis

Prowadź serwis sprawnie dzięki kompleksowej obsłudze zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia.

Moduł enova365 Serwis pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Dzięki powiadomieniom e-mail lub SMS moduł pozwala na automatyzację procesu informowania klienta o etapie realizacji zlecenia
Szkolenia
Szkolenia

Usprawnij i zautomatyzuj proces obsługi i planowania szkoleń i wszystkie informacje przechowuj w jednym miejscu

Moduł enova365 Szkolenia jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zapewnia kompleksową obsługę szkoleń, automatyzację procesu planowania i ewidencji szkoleń. Jest narzędziem umożliwiającym pełną kontrolę przebiegu szkoleń, ewentualnych kolizji dostępności sal oraz prowadzących oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe.
Windykacja
Windykacja

Kontroluj należności swoich kontrahentów i automatyzuj proces egzekucji przeterminowanych płatności

Moduł enova365 Windykacja umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności, tzw. windykację przedsądową, wspiera pracę działu windykacji poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail. Zapewnia szybki wgląd do dokumentów oraz aktualnie prowadzonych spraw oraz daje pełną informację analityczną o windykowanych należnościach wg spraw windykacyjnych.
Workflow
Workflow

Usprawnij przebieg pracy w Twojej organizacji poprzez automatyzację procesów i prostych czynności

enova365 Workflow organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy. Dzięki enova365 Workflow z sprawnie zarządzasz procedurami w firmie oraz minimalizujesz ryzyko wystąpienia błędu. Przyspiesz proces przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami i zyskaj szybki wgląd do źródłowych dokumentów. Na bieżąco kontroluj terminy realizacji zadań.
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia

Zarządzaj wypożyczeniami w swojej firmie w jednym narzędziu zintegrowanym z pozostałymi obszarami systemu.

Moduł enova365 Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wszelkiego rodzaju obiektów, które mogą być przedmiotem wypożyczenia. Dzięki bardzo elastycznej konfiguracji możliwe jest ewidencjonowanie dowolnych przedmiotów. Doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku biblioteki, jak i firmy budowlanej dystrybuującej ciężki sprzęt na prowadzone budowy. Moduł daje również możłliwość generowania dokumentów (w tym handlowych i księgowych) z poziomu danych wypożyczeń. eova365 Wypożyczalnia zapewnia pełną współpracę z modułami CRM i Serwis – dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów i na podstawie częstotliwości przeglądów można zaplanować przyszłe przeglądy i naprawy serwisowe dla każdego urządzenia; w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora.