Analizy MS Excel
Analizy MS Excel

Twórz dynamicznie aktualizowane analizy księgowo-finansowe w oparciu o dane źródłowe z systemu enova365.

enova365 Analizy MS Excel to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy danych księgowych oraz pozwalające na tworzenie indywidualnych analiz definiowanych w zależności od potrzeb danej osoby lub konkretnego przedsięwzięcia. Dzięki funkcjonalności modułu stworzysz dowolne analizy księgowo-finansowe w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova365, które zaktualizujesz dynamicznie  w oparciu o nowe dane.
CRM Outlook
CRM Outlook

Prowadź kompletną ewidencję kontaktu z Klientem. Eksportuj odebrane i wysłane wiadomości e-mail z klienta poczty Outlook do enova365.

Wiadomości e-mail trafiają do enova365 jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu. Narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy, jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova365. Dzięki enova365 CRM Outlook przyspieszysz i usprawnisz proces ewidencji kontaktów z klientami – system automatycznie przypisze kontrahenta do wiadomosci e-mail, dzięki czemu uzyskasz pełną historię kontaktu z Kilientem w jednym miejscu!
Czas Pracy
Czas Pracy

Usprawnij obsługę pracowników dzięki prostemu importowi, planowaniu oraz wprowadzaniu i ewidencji normy oraz czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.

Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany z innych programów np. programy RCP lub 4 Trans. Dodatkowo wprowadza możliwość grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.
Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter
Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter

Wykorzystaj komunikację z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter aby drukować etykiety (naklejki) na taśmach z etykietami termicznymi

Moduł dodatkowy enova365 Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter uprości pracę związaną z etykietowaniem dzięki przykładowym wzorcom etykiet dostępnych w ramach modułu oraz możliwości definiowania własnych wzorców etykiet
Drukarki etykiet Zebra
Drukarki etykiet Zebra

Wykorzystaj komunikację z drukarkami etykiet Zebra i drukuj  etykiety (naklejki) na taśmach samoprzylepnych!

Moduł dodatkowy enova365 Drukarki etykiet Zebra uprości pracę związaną z etykietowaniem dzięki przykładowym wzorcom etykiet dostępnych w ramach modułu oraz możliwości definiowania własnych wzorców etykiet
E-mail
E-mail

Wysyłaj i odbieraj swoje wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu enova365!

enova365 e-mail jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy przesyłają dokumenty drogą elektroniczną (np. dla handlowców, którzy wysyłają faktury mailowo). enova365 umożliwia wysyłanie dokumentów w formacie .pdf przy wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów obsługi wiadomości elektronicznych. Każdy wysyłany dokument jest widoczny jako wiadomość e-mail z załącznikiem .pdf.
EDI
EDI

Współpracuj z kontrahentami bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI

Moduł dodatkowy enova365 EDI umożliwia obsługę komunikatów EDI –  elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.
eFaktura GreenMail24
eFaktura GreenMail24

Przechowuj dokumenty w formie elektronicznej oraz skróć czas dostarczenia  poprzez wysyłkę przez Internet. Zyskaj dostęp do archiwalnych dokumentów online!

enova365 eFaktura GreenMail24 umożliwia generowanie pliku zawierającego dokument wystawiony w enova365 do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum GreenMail24. Jest wykorzystywany łącznie z usługą GreenMail24, oferowaną przez GreenPost sp. z o.o. oraz z certyfikatami do podpisywania i wysyłania plików.
Eksporty Księgowe
Eksporty Księgowe

Oszczędzaj czas dzięki eksportowi kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym do odrębnej bazy danych lub innego systemu

Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova365 – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych. Moduł Eksporty Księgowe zapewnia szybką wymianę kompletu informacji niezbędnych w księgowości oraz możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych.
Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 100 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).
Harmonogram Zadań
Harmonogram Zadań

Zautomatyzuj działania, które dotychczas wymagały akcji użytkownika, zmniejsz pracochłonności obsługi ważnych czynności i wyeliminuj ryzyko błędów!

enova365 Harmonogram zadań to część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia w systemie enova365. Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane. Dzięki swoim funkcjonalnościom enova65 Harmonogram zadań zmniejsza pracochłonności obsługi ważnych czynności, liczbę błędów użytkowników oraz przyspiesza przepływ dokumentów i procedur pomiędzy różnymi działami i pracownikami w organizacji.
Importy Księgowe
Importy Księgowe

Przyspiesz księgowanie dokumentów dzięki importowi kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu

Dodatek enova365 Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki dodatkowi można zaimportować do księgowości komplet dokumentów wraz z danymi wspierającymi i przyspieszającymi proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).
Jednostki Budżetowe
Jednostki Budżetowe

Przejrzysta, pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki

enova365 Jednostki Budżetowe pozwala na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe, a oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości daje również możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.
Kurierzy
Kurierzy

Funkcjonalność modułu enova365 Kurierzy 

Moduł enova365 Kurierzy umożliwia współpracę enova365 z systemami firm kurierskich bez konieczności logowania się do witryn internetowych kuriera, w szczególności rejestrowanie przesyłek, pobieranie listów przewozowych i etykiet oraz zamawianie kuriera (odbiór przygotowanych do wysłania paczek). Jedna instalacja enova365 może współpracować z wieloma systemami kurierskimi. Przesyłki są obsługiwane za pomocą dodatkowych parametrów i czynności dostępnych dla dowolnego dokumentu handlowego.
Praca na Wielu Bazach
Praca na Wielu Bazach

Zyskaj możliwość zarządzania wieloma bazami danych w ramach jednej licencji enova365 z poziomu „bazy głównej (master)”

Moduł dodtkowy enova365 Praca na Wielu Bazach zapewni znaczące usprawnienie działań operacyjnych na wielu/kilku bazach (wiele firm), zmniejszenie czasochłonności działań konfiguracyjnych i serwisowych. Zyskaj możliwość możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.
Pracownicy Eksportowi
Pracownicy Eksportowi

Rozliczaj wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców  oddelegowanych do pracy zagranicą

enova365 Pracownicy Eksportowi wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą, tzn. pracownicy/zleceniobiorcy pracują poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Dodatek umożliwia przede wszystkim rozliczanie składek ZUS pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.
Pracownicy Koszty Projektów
Pracownicy Koszty Projektów

Precyzyjnie rozdzielaj wynagrodzenia pracowników wg miejsca powstania kosztów wynagrodzeń i uzyskaj dostęp do analitycznych informacji o kosztach poszczególnych projektów.

Moduł enova365 Pracownicy Koszty Projektów daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.
Pracownicy Uczelni
Pracownicy Uczelni

Rozwiązanie dedykowane dla uczelni wyższych – ujmuje specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

W rozliczeniach kadrowo-płacowych nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.  enova365 Pracownicy Uczelni zapewnia pełną ewidencję kadrowo-płacowa pracowników uczelni, rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni, możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni) oraz ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).
SMS
SMS

Zwiększ skuteczność i wydajność komunikacji przez SMS ze swoimi Klientami i pracownikami!

Moduł enova365 SMS umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS. Daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.
Wirtualne Rachunki Bankowe
Wirtualne Rachunki Bankowe

Obniż koszty obsługi należności, przyspiesz wprowadzanie danych do systemu i zautomatyzuj rozliczenia płatności

Moduł enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych Kontrahenci często nie pamiętają, by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu, co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty. Rozwiązanie może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce, w standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).
Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)
Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

Kontroluj aktualny stan odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitoruj okres użytkowania dla poszczególnych pozycji asortymentu!

Moduł dodatkowy enova365 wspiera ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika. Dzięki aplikacji z łatwością kontrolujesz aktualną liczbę wydanej odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitorujesz okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży „przeterminowanej”). System daje możliwość zdefiniowania zestawów wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy, a ewidencja wydanej odzieży i wyposażenia dostępna jest na kartotece pracownika.