Ważny od 2019-08-01

Licencje Unicore Produkcja

licencja podstawowa14980 / stanowisko
aktualizacja roczna terminowa2747
aktualizacja roczna otwarta21494

1. Cena licencji zawiera dostęp do aktualizacji w okresie pierwszych 12 m-cy od dokonania zakupu programu.
2. Informacje o rodzajach aktualizacji
Cena nie zawiera usług wsparcia, instalacji oraz szkoleń.

Licencje Unicore Pulpit Menedżerski

licencja podstawowa36180 / źródło
PM Web – rozszerzenie umożliwiające przeglądanie zestawień przez www
oraz ich subskrypcje na e-mail
2999
aktualizacja roczna terminowa2927
aktualizacja roczna otwarta21854

3. Cena obejmuje licencję na jedno źródło danych jednej firmy bez limitu stanowisk oraz roczny dostęp do nowych wersji programu.

Usługi

Umowa opieki450/serwer aplikacji
190 / stanowisko
Konsultacja oprogramowania
Unicore, Enova, Sage (szkolenia, wdrożenia)
190 / h
Usługi programistyczne240 / h

Objaśnienie: stawki czasowe określają kwotę za każdą rozpoczętą jednostkę czasu

Zestawienia

Wykonanie raportu REPX, PM4599
Wykonanie raportu AmBasic/VBA4899
Modyfikacja raportu REPX/PM399
Modyfikacja raportu AmBasic/VBA599

4 Cennik nie dotyczy raportów standardowych, dostępnych w ofercie Unicore. Unicore zastrzega sobie możliwość odrębnej wyceny prac w indywidualnych przypadkach.

Wszystkie ceny w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.